Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken."

Wat doen wij wanner u op uw Herroepingsrecht beroept.

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

 

https://www.pcnprojects.nl/modelformulier-voor-herroeping 

 

 

 

U kunt zonder ook maar een verantwoording af te geven uw altijd richten tot het Herroepingsrecht.

 

 

 

Schrijf het model formulier over om de zending te retourneren, Wij halen deze kosteloos bij u op. 

 

 

 


Modelformulier voor herroeping

 

 

 


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

 

Aan: De goedkoopste webshop specialist
        3316 EA te Dordrecht
        service@degoedkoopstewebshopspecialist.nl 


b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: Graag ID Bestelcode invoeren.
de levering van de volgende digitale inhoud: Graag ID Bestelcode invoeren.
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
 

c. Besteld op*/ontvangen op*  
d. [Naam consumenten(en)] 
e. [Adres consument(en)] 

 

 

 

U kunt dit per mail mededelen. Wij nemen Direct actie.

 

 

 

```u kunt ook altijd bellen ,Wij hebben geen vragen u kunt ten alle tijden zich beroepen op uw Herroepingsrecht.

 

 

 

BEL- 015 202 4001 of mail naar service@degoedkoopstewebshopspecialist.nl 

 

 

 


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

 

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein